Η klpack με υπερηφάνεια ανακοινώνει την Πιστοποίηση FSC® 🌱 - KLpack

Η klpack με υπερηφάνεια ανακοινώνει την Πιστοποίηση FSC® 🌱

Προστατεύω το περιβάλλον – Επιλέγω FSC!

Η KLPACK ως μια εταιρεία αυστηρά προσηλωμένη στην προστασία του περιβάλλοντος, απέκτησε την FSC® Chain of Custody πιστοποίηση (Κωδικός πιστοποιητικού TAH-COC-010674). Μπορούμε να προσφέρουμε σε συνεννόηση και με τους συνεργάτες μας οικολογικά, φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα, προερχόμενα από καλλιεργημένα, αυστηρά διαχειριζόμενα δάση, πιστοποιημένα κατά FSC® και από άλλες ελεγχόμενες πηγές.

Τι είναι το FSC®;
Το ακρωνύμιο FSC® προέρχεται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Forest Stewardship Council, ο οποίος σε συνεργασία με ειδικούς του περιβάλλοντος των οικονομικών αλλά και κοινωνιολόγους, έχει ως στόχο τη βιώσιμη διαχείριση δασών του Κόσμου.

Που χρησιμοπoιείται;
H πιστοποίηση αφορά σε εκατομύρια προϊόντα παγκοσμίως, εξασφαλίζοντας ότι οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αυτών των προϊόντων είναι από ελεγχόμενους πόρους και αυστηρά διαχειριζόμενα δάση.
Καθώς τα δάση φιλοξενούν την πλειοψηφία των χερσαίων ειδών άγριας ζωής και φυτών, η υπεύθυνη δασοκομία αποτελεί θεμελιώδες εργαλείο για την αντιμετώπιση της απώλειας βιοποικιλότητας και την προστασία του πλανήτη μας για τις μελλοντικές γενιές.

Είναι πιο ακριβά τα FSC® προϊόντα;
Σκοπός του FSC® είναι η προστιθέμενη αξία στο προϊόν κι όχι το προστιθέμενο κόστος. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν η οποιαδήποτε διαφορά στην τιμή είναι συνήθως πολύ μικρή ως και αμελητέα.