ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Εκτύπωση περιοδικών και εκτύπωση εφημερίδων σε ανταγωνιστικές τιμές σεβόμενοι πάντα τα χρονοδιαγράμματα του συνεργάτη. Αναλαμβάνουμε την παραγωγή των εφημερίδων και περιοδικών από το στάδιο της δημιουργίας τους μέχρι την παράδοση του τελικού εντύπου, έχοντας βέβαια στη διάθεσή μας το σχετικό υλικό του τεύχους.